Praca w przedszkolu

Dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy nauczyciela oraz asystenta nauczyciela do naszego przedszkola Cheeky Monkeys Kindergarten w Szycach koło Krakowa.
Zależy nam na osobach, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi oraz podchodzą do niej z pasją i zaangażowaniem.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • twórczą i przyjazną atmosferę,
 • codzienny kontakt z językiem angielskim,
 • pracę z małą grupą dzieci (do 12 dzieci),
 • możliwość realizowania własnych pasji i pomysłów,
 • miejsce pracy w malowniczej okolicy, przedszkole posiada także własny ogród,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (3500 - 4500 zł brutto), wysokość wynagrodzenia zależna jest od kwalifikacji oraz poziomu znajomości języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe, uprawniające do samodzielnego prowadzenia grupy przedszkolnej,
 • angielski na poziomie przynajmniej komunikatywnym, umożliwiający współprowadzenie zajęć z native speakerem, angielski na poziomie C1 i wyższym będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • zaangażowanie w pracę i podejście do dzieci,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.

Zakres obowiązków:

 • pomoc nauczycielowi w prowadzeniu grupy przedszkolnej,
 • pomoc przy zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez native speakera.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i przesłanie CV przez formularz kontaktowy. Zapraszamy! 🙂

Skontaktuj się z nami!

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu.
Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administrator

Administratorem danych jest Morgan's English, ul. Wesoła 8, 32-085 Szyce.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wesoła 8, 32-085 Szyce.
b) przez pocztę elektroniczną:kontakt@morgansenglish.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

3. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

4. Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 6 miesięcy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, modyfikacji oraz ich usuwania.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne w zakładce Ochrona danych

6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

Informacje ogólne

 • CV należy składać elektronicznie lub osobiście,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • prosimy o dopisanie klauzuli zgody na CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Morgan's English, ul. Wesoła 8, 32-085 Szyce., w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”
 • zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 6 miesięcy od momentu otrzymania CV) r .

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne w zakładce Ochrona danych.